Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław S.A.

 » GŁÓWNA
 » KOMUNIKAT
 » KONTAKT
 » ZGŁOSZENIA
ZAKWATEROWANIE
 » NAGRODY
 » ZDJĘCIA
 » ARCHIWUM
 » WROCŁAW

 » TRANSMISJA

 Listy startowe:
 » SMERFY
 » GARGAMELE
 » MŁODZICY
 » PARTIE

  ENGLISH
  DEUTSCH
  РУССКИЙ
  CZECH

Licznik odwiedzin:

Kalendarz Szachowy

FIDE World Chess Calendar

MUKS MDK Śródmieście Wrocław

DZSzach

  

zapraszamy na:

 
XX Memoriał Mistrza Błaszczaka

Wrocławski Festiwal Szachowy Dzieci - Wrocław 16-19.06.2005

 Komunikat organizacyjny turnieju

CEL IMPREZY: Popularyzowanie gry w szachy wśród dzieci oraz podwyższanie kwalifikacji szachowych. Obchody 25 rocznicy powstania sekcji szachowej MUKS MDK Śródmieście.

ORGANIZATORZY: Młodzieżowy Dom Kultury “Śródmieście”,  Dolnośląski Związek Szachowy

TERMIN: 16.06.2005 – 19.06.2005

MIEJSCE GRY: MDK Śródmieście, ul. Dubois 5, Wrocław

UPRAWNIENI DO GRY:
Grupa A (MŁODZICY): zawodnicy do lat 14 (urodzeni w roku 1991 lub młodsi), posiadający co najmniej II kategorię szachową - Turniej będzie zgłoszony do oceny rankingowejFIDE
Grupa B (GARGAMELE): dzieci do lat 11 (urodzone w roku 1994 lub młodsze), posiadający co najmniej IV kategorię szachową
Grupa C (SMERFY): dzieci do lat 8 (urodzone w roku 1997 lub młodsze),

SYSTEM ROZGRYWEK: 
Grupa A (MŁODZICY) i grupa B (GARGAMELE): system szwajcarski na dystansie 9 rund, kojarzenie komputerowe
Grupa C (SMERFY): system szwajcarski na dystansie 7 rund, kojarzenie komputerowe

TEMPO GRY: 
Grupa A (MŁODZICY), Grupa B (GARGAMELE): 
1 godzina na 30 posunięć + 30 minut dla zawodnika na dokończenie partii
Grupa C (SMERFY):  1 godzina dla zawodnika na partię

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW: Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy z 2002 r. Obowiązuje zapis i rozgrywanie partii szachowej przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, Berger, losowanie. W grupie A i w grupie B istnieje możliwość zdobycia kategorii centralnych, w grupie C istnieje możliwość zdobycia od V do II kategorii włącznie.

WARUNKI FINANSOWE: Wpisowe do turnieju wynosi 40 zł; w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa. Medaliści Mistrzostw Polski w szachach klasycznych zwolnieni z wpisowego.

NAGRODY: Najlepsi otrzymają nagrody i dyplomy za zajęte miejsca. Wszyscy uczestnicy otrzymują upominki i dyplomy za uczestnictwo.

Terminarz:
Grupa A – MŁODZICY, Grupa B – GARGAMELE
16.06 czwartek  8:00 – 10:50 weryfikacja zgłoszeń
16.06 czwartek 11:00 odprawa techniczna
16.06 czwartek 12:00 – 15:00	I runda
16.06 czwartek 15:15 – 18.15	II runda
17.06 piątek   9:00 – 12:00	III runda
17.06 piątek  12:15 – 15:15	IV runda
17.06 piątek  17:00 – 20:00 	V runda
18.06 sobota   9:00 – 12:00	VI runda
18.06 sobota  12:15 – 15:15	VII runda
19.06 niedziela 9:00 – 12:00	VIII runda
19.06 niedziela 12:15 – 15:15 	IX runda
Grupa C – SMERFY
17.06 piątek   8:00 – 10:50 weryfikacja zgłoszeń
17.06 piątek  11:00 odprawa techniczna
17.06 piątek  12:15 – 14:15	I runda
17.06 piątek  17:00 – 19.00	II runda
18.06 sobota   9:00 – 11:00	III runda
18.06 sobota  11:15 – 13:15	IV runda
18.06 sobota  13:30 – 15:30 	V runda
19.06 niedziela 10:00 – 12:00	VI runda
19.06 niedziela 12:15 – 14:15	VII runda

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
Młodzieżowy Dom Kultury “Śródmieście” Wrocław, ul.Dubois 5, 
tel. (0-71) 329 95 31, 0-609 53 92 91
e-mail: blaszczak@blaszczak.neostrada.pl

Wpłata wpisowego na konto:
MUKS MDK Śródmieście KB SA II O/W-w 05 1500 1067 1210 6005 5785 0000 do 10.06.2005.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Ilość uczestników ograniczona do 150 osób, decyduje kolejność zgłoszeń

 

plik Worda (komunikat.rtf 17 KB)

e-mail: blaszczak@blaszczak.neostrada.pl

Kalendarz turniejów szachowych

© 2004-2005 Rafał Siwik